Kampania edukacyjna  ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT 

Zrównoważony transport to kampania edukacyjna organizowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska „Nasz klimat”. Celem inicjatywy jest podniesienie świadomości ekologicznej na temat indywidualnych działań, jakie możemy podejmować na rzecz ochrony klimatu. Tegoroczna kampania koncentruje się na tematach związanych ze zrównoważonym transportem. Nasza szkoła podejmuje działania, które kreują pozytywne wzorce w tym zakresie.

Alternatywne środki transportu to rozwiązania, które pozwalają zastąpić tradycyjne środki transportu, takie jak samochody spalinowe, bardziej ekologicznymi i zrównoważonymi opcjami.  Uczniowie szkoły corocznie biorą udział w rajdach rowerowych i pieszych, aby promować transport o niskiej emisji gazów cieplarnianych. Nauczyciele wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego, techniki, geografii, realizują  treści związane z wpływem różnych alternatywnych środków transportu na klimat, tym samym poszerzając świadomość ekologiczną uczniów w zakresie indywidualnych działań na rzecz ochrony klimatu.