W czasie pandemii…

nie tylko w wersji online!

Na co dzień młodzież Szkolnego Koła Wolontariatu w naszej szkole podejmowała przede wszystkim działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Wolontariusze realizowali zadania wynikające z harmonogramu SKW na bieżący rok szkolny, opracowanego wspólnie z opiekunami.

Pandemia COVID-19 wstrzymała wiele aktywności. Energia do pomagania w naszych wolontariuszach pozostała jednak niezmienna. Działają oni nadal bardzo chętnie, dostosowując swoje możliwości do szczególnych warunków.

W listopadzie odbyły się dwa spotkania SKW w formie online. Prowadzone były wówczas rozmowy, w czasie których pojawiły się konkretne pomysły i rozwiązania.

Jednym z wielu zadań było indywidualne wyjście (wolontariusz – rodzic) na pobliskie cmentarze z okresu I wojny światowej na terenie Stróżówki, celem wykonania czynności porządkowych, zapalenia zniczy oraz ofiarowania modlitwy za poległych żołnierzy.

W czasie pandemii szczególnie trudno jest seniorom. Ze względów bezpieczeństwa często nie wychodzą oni z domu, a to sprawia, że czują się samotni. W grudniu, w ramach Tygodnia Życzliwości, nasi uczniowie wykonali szereg życzliwych telefonów do osób starszych, samotnych z ich otoczenia.

Priorytetowym zadaniem, z którego uczniowie wywiązali się wzorowo, było wykonanie dwustu kartek świątecznych. Domowe pokoje zamieniły się w artystyczne pracownie, w których powstawały oryginalne, pełne inwencji twórczej, kartki bożonarodzeniowe. Wraz z życzeniami zostały przekazane przez opiekunów do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Michalusa w Gorlicach, a także do gorlickiego szpitala na oddziały: chirurgii, geriatrii i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Wywołały one uśmiech i radość na twarzach pacjentów. Dodały otuchy w trudnych chwilach choroby.

W odpowiedzi na prośbę Parafialnego Zespołu Caritas w Gorlicach, przekazano również pięćdziesiąt kartek świątecznych z życzeniami, które następnie zostały dołączone do paczek żywnościowych dla rodzin potrzebujących. Otrzymaliśmy już informację zwrotną, że kartki wzbudziły zachwyt i wywołały łzy wzruszenia. Samotni mieszkańcy Stróżówki otrzymali natomiast gipsowe Jezuski na sianku w żłóbeczku – oczywiście Ci, do których udało się dotrzeć opiekunom.

Wszystkim wolontariuszom i zaangażowanym rodzicom serdecznie dziękujemy za odpowiedzialne, empatyczne i kreatywne włączanie się w działania SKW. Dziękujemy za Waszą chęć pomagania.

 Zaletą pomagania jest to, że pomagający wiele otrzymują w zamian – poznają siebie i rozwijają w sobie szlachetne cechy.

Przyg. Lidia Szydłowska, Maria Urban, Renata Hotloś
Skip to content