Światowy Dzień Chorego 2020

Orędzie Papieża Franciszka na
XXVIII Światowy Dzień Chorego 2020

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię…” (Mt 11,28)

Każdego roku 11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, który został ustanowiony
przez Papieża Jana Pawła II – 13 maja 1992 roku, w jedenastą rocznicę zamachu na Jego życie, a 75-tą
objawień fatimskich.

9 lutego w niedzielę nasi wolontariusze pod opieką pań: Lidii Szydłowskiej i Marii Urban
łączyli się duchowo i fizycznie z chorymi i cierpiącymi z oddziałów: ZOL-u, geriatrii i paliatywnego
gorlickiego szpitala. W kaplicy Mszę Świętą w intencji chorych odprawił o godz. 10:00 ksiądz kapelan
Andrzej Kluz, a wokół ołtarza zgromadzili się pacjenci, personel medyczny, rodziny chorych oraz
wolontariusze ze Stróżówki i okolicznych szkół.

Po Mszy Świętej wolontariusze udali się do szpitalnych sal, aby tam chorym złożyć życzenia,
ofiarować rozmowę i uśmiech oraz wręczyć pamiątkowe obrazki z modlitwą. Serdecznie dziękujemy
wolontariuszom z klas: VIb i VIII za tak liczny udział w tym wydarzeniu.

Skip to content