Sprawozdanie z działalności Koła

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

Jednym z priorytetowych działań wychowawczych Zespołu Szkół w Stróżówce jest kształtowanie wśród młodzieży postaw humanitarnych, które wyznawał i według których żył nasz patron Ojciec Święty Jan Paweł II. Działalność szkolnego wolontariatu przy aprobacie i dużym wsparciu dyrektora wpisuje się w profil pracy wychowawczej i system wartości przyjętych przez społeczność szkolną. Dyrektor, który wzmacnia inicjatywy wychowawcze z dużym zaangażowaniem wspierał i monitorował realizację tegorocznego projektu „Promyki Miłosierdzia”. Rok szkolny 2016/2017 był kolejnym, w którym z dużym zapałem i licznymi pomysłami ruszyli do działania wolontariusze z naszego gimnazjum. We wrześniu, jak każdego roku, odbyło się spotkanie, na którym pojawili się uczniowie chętni do niesienia pomocy osobom potrzebującym. Podczas szkolenia rozmawiano o idei, zadaniach wolontariatu i o tym, jaka postawa powinna cechować wolontariusza.

Następnie opiekunowie SKW udali się na rozmowę z Panem Dyrektorem szkoły, aby wskazać kierunki naszych działań. Rozmowę przeprowadzili również z księdzem katechetą, Jackiem Bielem i kapelanem szpitala ks. Andrzejem Kluzem, z Dyrekcją Samorządowego Przedszkola w Stróżówce, Caritasem, koordynatorem Lokalnego Centrum Wolontariatu w Gorlicach oraz prezesem Stowarzyszenia Homini w Kwiatonowicach. Podczas kolejnego spotkania wolontariusze zgłaszali opiekunom swoje pomysły i inicjatywy, co pozwoliło ostatecznie nakreślić harmonogram działań SKW na rok szkolny 2016/2017, a tym samym harmonogram działań projektu „Promyki Miłosierdzia”.

Obok typowych dla każdego wolontariusza zadań, znalazły się działania charakterystyczne dla danej społeczności, wynikające z lokalnych potrzeb. Priorytetem tegorocznych działań było wspieranie ludzi chorych, starszych, samotnych oraz ubogich w środowisku lokalnym, w szpitalach, DPS-ach oraz w dalszych środowiskach. Obok wyjścia na zewnątrz, szkolni wolontariusze chcieli być widoczni również w budynku Zespołu Szkół. W działania wolontariatu włączyła się grupa uczniów ze szkoły podstawowej, wspierająca przedsięwzięcia starszych kolegów i koleżanek. „Mali Wolontariusze” wyłonili się z „Wielkiej Pomarańczowej Rodziny” i są naszą perełką. Wykonują oni spontanicznie szereg dobrych uczynków dla drugiego człowieka, a tego wszystkiego nauczyli się od starszych uczniów. Wiele tegorocznych zadań SKW było kontynuacją zadań podejmowanych w minionych latach. Na uwagę zasługuje nowa, bardzo wartościowa organizacja – szkolny „Caritas”. Niezmiernie cieszy fakt, że wielu naszych nauczycieli wspiera i pomaga w realizacji zadań SKW.

» Marsz dla Życia i Rodziny

To jużż trzeci raz nasi uczniowie, nauczyciele, wolontariusze z pocztem sztandarowym i banerem szkoły w obecności rodziców uczestniczyli w Marszu dla ¯życia i Rodziny, aby bronić najwyższej wartości, jaką jest wartość ludzkiego życia. Marsz przeszedł ulicami Gorlic z Bazyliki Mniejszej pw. NNMP do parafii św. Królowej Jadwigi. W czasie marszu uczestnicy wpatrywali się w postać świętych: Joanny Beretty Molla i Matki Teresy z Kalkuty, które swoim życiem dawały świadectwo obrony chrześcijańskich wartości. Poród kilku tysięcy zgromadzonych osób byli widoczni nasi wolontariusze, wspierający hasła głoszone podczas marszu. Wolontariuszki włączyły się ze śpiewem w oprawę muzyczną tej uroczystości.

» Świetlica szkolna

Szkolni wolontariusze chętnie biorą udział w zajęciach świetlicy szkolnej. Służą tam pomocą nauczycielom sprawującym opiekę nad dziećmi z klas I-III szkoły podstawowej. Zajęcia świetlicowe gromadzą czasami kilkanaścioro dzieci czekających na rozpoczęcie lekcji lub rodziców po zakończeniu zajęć. Koło wolontariatu od lat uczestniczy w przygotowywaniu działań świetlicowych. Wolontariusze pomagają w odrabianiu zadań domowych, przepytują, powtarzają materiał. W bieżącym roku szczególną opieką otoczono uczniów klasy II b szkoły podstawowej – Dominikę i Mikołaja, których rodzice spędzali bardzo dużo czasu w szpitalu z ich młodszym bratem. Obok różnych konkursów organizowanych w świetlicy, pojawiają się zabawy, które dziś prawie są już zapomniane, wspólne malowanie, gra w piłkę, czy inne gry ruchowe. Uczestnicy świetlicy mają swoich ulubionych wolontariuszy, na których zawsze czekają i których nie odstępują nawet na krok. W tym roku szkolnym jest nim Mateusz Mazur – uczeń klasy II gimnazjum. Wolontariusze wykazują się nie tylko dużą wyobraŹnią w trakcie zabawy, ale też niezwykłą, jak na swój wiek odpowiedzialnością za młodsze pokolenie. To działanie jest kontynujacją działań starszych kolegów.

Wolontariuszki z gimnazjum pełniły wraz z nauczycielami dyżury podczas przerw. Wykazały się dużą wyobraŹnią w trakcie zabawy, ale też odpowiedzialnością za młodsze pokolenie. Zwracały szczególną uwagę na dzieci niepełnosprawne: Piotrka i Maćka. Piotrkowi pomagają w noszeniu tornistra, a Maćka przyprowadzają na zajęcia dodatkowe. To działanie jest kontynuacją pracy starszych kolegów.

» Współpraca z przedszkolem w Stróżówce

Tradycją ostatnich lat stała się współpraca SKW z Samorządowym Przedszkolem w Stróżówce. Wolontariuszki systematycznie w godz. 8:00-8:40 odbywają poniedziałkowe wizyty czytelnicze u najmłodszych przedszkolaków. Do czytania przygotowują się tematycznie. Zabierają ze sobą: rekwizyty, barwne obrazki, sylwety, naklejki – za co mali przyjaciele je uwielbiają. To właśnie uśmiech maluchów, ich sympatia zachęca wolontariuszki do szukania nowych pomysłów do działania.

» Troska o cmentarze z okresu I wojny światowej

Wolontariusze nie zapominają o lokalnej historii. Pamiątką po Bitwie pod Gorlicami jest kilka cmentarzy wojskowych pozostałych na stróżowskiej ziemi. Rokrocznie wolontariusze odbywają spacer na nekropolie, którego celem jest posprzątanie, czasem zapomnianych i zaniedbanych grobów.

» I Targi Wolontariatu

7 listopada 2016 roku wolontariusze z naszej szkoły wzięli udział w I-ych Targach Wolontariatu, które odbyły się na hali OSiR-u w Gorlicach. Impreza miała na celu promowanie idei wolontariatu wśród młodzieży szkół gimnazjalnych z powiatu gorlickiego. Był to dobry czas do zaprezentowania przez naszą młodzież aktualnych działań związanych z wolontariatem. Targi stały się doskonałą sposobnością do wymiany doświadczeń, pomysłów na wolontariat pomiędzy Szkolnymi Klubami Wolontariatu oraz poznania ciekawych inicjatyw i ofert. Wydarzenie połączone było ze zorganizowaną przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach „Spartakiadą Osób Starszych”. Chętni wolontariusze włączyli się w pomoc przy organizacji konkurencji sportowych.

» Przygotowanie Święta Niepodległości

Wolontariusze bardzo aktywnie włączyli się w organizację Święta Niepodległości w naszej szkole. Samodzielnie przygotowali dla uczniów z klas IV-VI SP biało-czerwone kotyliony, które rozdawali przed uroczystością. Centralnym wydarzeniem tego dnia był występ polonijny grupy taneczno-muzycznej „Perła” z miejscowości Dolina z Ukraina. Wolontariusze przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na budowę polskiego przedszkola w parafii, gdzie proboszczem jest ksiądz – opiekun zespołu „Perła”. Przekazanie zebranej kwoty było miłym akcentem spotkania z naszymi rodakami z Ukrainy.

» Warsztaty bożnarodzeniowe

„Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, że może z niej uczynić Betlejem”. Niestrudzonym wolontariuszom niestraszna była odległość, śnieg i wcześnie zapadający zmrok, szkolne obowiązki dnia następnego i 13 grudnia 2016 roku udali się do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej na warsztaty bożonarodzeniowe. Tematem przewodnim warsztatu była szyszka. Kreatywna młodzież wykonała piękne stroiki, które pomogły w zbudowaniu świątecznej atmosfery na oddziałach gorlickiego szpitala. Przedstawiciele wolontariuszy z naszej szkoły wraz z wolontariuszami z Bystrej, MZS nr 1, 3, 5 w Gorlicach osobiście wręczyli ozdoby chorym i samotnym. Zanieśli pacjentom uśmiech, dobre słowo, melodię kolęd pełną nadziei oraz złożyli życzenia i prowadzili rozmowę, na którą, jak się okazało, liczyło większość pacjentów. Wizyta na szpitalnym Oddziale Medycyny Paliatywnej, w Zakładzie Opieki Leczniczej na Oddziale Neurologii, Geriatrii i Chirurgii trwała bardzo długo, gdyż wolontariusze byli mile widziani i przy wielu łóżkach wysłuchiwali opowieści z życia starszych osób. Okazuje się, że dzisiaj bezinteresowność nie jest na porządku dziennym, gdyż część obdarowanych z niedowierzaniem przyjmowało wiadomość, że można odwiedzić osobę chorą i chcieć z nią porozmawiać. Na wielu wolontariuszach, którzy pierwszy raz byli w szpitalu ta wizyta wywarła bardzo duże wrażenie. Była to kolejna niezwykła lekcja życia, podczas której młodzi ludzie mogli nie tylko coś ofiarować, ale jeszcze więcej otrzymać.

» Wizyta w szpitalu i Domu pomocy Społecznej

Mieszkańcy DPS-u bywają sami ze swoimi myślami, dlatego młodzież odwiedzając pensjonariuszy wnosi w ich życie chociaż odrobinę radości. W bieżącym roku „Mali” i „Starsi” wolontariusze z naszej szkoły połączyli swoje siły, wykonali 80 kartek świątecznych oraz upiekli mnóstwo pierniczków. 21 grudnia przedstawiciele wolontariuszy z klasy II gimnazjum wraz z opiekunami „Serc – ciepłych przewodnikami” udali się do gorlickiego DPS-u przy ulicy Michalusa, by porozmawiać, uścisnąć zmarszczoną dłoń i złożyć życzenia. Człowiek z biegiem upływających lat staje się z powrotem dzieckiem, potrzebującym opieki drugiego człowieka. Dla tych osób nieważny jest dom, nowy samochód … Oni mają dom – DPS. Majątek – szafa z ubraniami, a pomiędzy nimi ukryte małe „skarby” – fotografie rodzinne, kartki z życzeniami z ostatnich świąt, numer telefonu do rodziny … Podczas takiej wizyty młodzież uczy się tego, co w życiu jest bardzo ważne – wrażliwości, cierpliwości i przede wszystkim umiejętności bezinteresownego dzielenia się swoim czasem. Uczą się tego, że można się podnieść, w bólu odnaleźć radość i nie narzekać, a szukać. Samotność tych osób jest smutna, przygnębiająca, dlatego wolontariusze są dla nich iskierką nadziei, która nie może zgasnąć.

» Udział w akcji Caritas

Członkowie SKW wzięli udział w akcji „Boże Narodzenie 2016”, organizowanej przez Caritas. Przez kilka dni zbierali żywność dla potrzebujących, kwestując w jednym ze sklepów na terenie miejscowości. O chęci niesienia pomocy świadczy fakt, że chętnych do zbiórki żywności było więcej niż miejsc (a zorganizowano ich 30), nawet w czasie dni wolnych od szkoły. Wolontariusze bardzo dobrze wywiązywali się z powierzonych zadań, o czym świadczą słowa obsługi sklepu. Wyrazem wdzięczności były podziękowania z parafialnego Caritas-u. Kolejny raz członkowie SKW pokazali, że potrafią wykorzystać każde miejsce i okoliczność do niesienia pomocy. Dyżury trwające od godziny 8.00 do 18.00 udowodniły, że kolejny raz wolontariuszem jest się nie tylko w czasie nauki szkolnej.

Przed Świętami Bożego Narodzenia wolontariusze tym razem pod czujnym okiem księdza Jacka przygotowali stroiki świąteczne i udali się do samotnych, chorych i najstarszych mieszkańców Stróżówki. ZaprzyjaŹniony ze szkołą rodzic – Pani Anna Mituś i jej córka Marzena – absolwentka naszej szkoły, która nadal jest wolontariuszką naszego klubu, wspólnie wykonały 10 stroików świątecznych i również dotarły z życzeniami do ludzi samotnych ze Stróżówki. Cieszy fakt, że obie działają w naszym klubie SKW.

» Kwesta przedświąteczna

W ramach pomocy społecznej Fundacja Sądecka, co roku przed świętami Bożego Narodzenia organizuje zbiórkę żywności dla najuboższych, a my tradycyjnie włączamy się w akcję charytatywną „Serce – sercu”. W naszej gminie uczniowie z okolicznych szkół uczestniczyli w zbiórce żywności w sklepach. Po przeprowadzonej kweście towar trafiał do punktu zbiorczego, czyli do naszej szkoły. Nasi wolontariusze z dużym zaangażowaniem, już po raz trzeci włączyli się do sporządzania paczek. W tym roku przygotowali 110 paczek żywnościowych, które tuż przed Wigilią trafiły do najbardziej potrzebujących, wielodzietnych rodzin, osób samotnych i chorych. Takiego efektu by nie było, gdyby nie „wielkie serca” organizatorów i naszych wolontariuszy a także hojność dobroczyńców.

» Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Dnia 5 grudnia 2016 roku obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Tradycyjnie, jak co roku grupa wolontariuszy z naszej szkoły udała się do Gorlickiego Centrum Kultury, aby uczestniczyć w Gali Wolontariatu, podczas której nastąpiło podsumowanie działań wolontarystycznych podejmowanych i kontynuowanych w coraz szerszych kręgach na terenie powiatu gorlickiego. Tym bardziej cieszy nas fakt otrzymania przez nasz klub wyróżnienia „Anioły Wolontariatu 2016” za działania wdrażające idee wolontariatu w środowisku lokalnym. Taka nagroda zobowiązuje i dopinguje do dalszej pracy, a okazji do działania nie brakuje. Cieszy również fakt, że nasi wolontariusze są doceniani przez dyrektora szkoły w formie pochwał na apelach i nauczycieli na godzinie wychowawczej.

» Światowy Dzień Chorego

Dzień Chorego jest okazją do upowszechniania kultury, szacunku dla życia, zdrowia i środowiska, do wyrażania swojej bliskości z chorymi i ich rodzinami. „Zdumienie nad tym, czego dokonuje Bóg – wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny (£ 1, 49)” – pod takim hasłem obchodzony był tegoroczny – 25. Światowy Dzień Chorego. 11 lutego – w niedzielę wolontariusze z naszej szkoły wspólnie z opiekunem udali się na Oddział Geriatrii, by uczestniczyć we Mszy Świętej. Chętni włączyli się do czytania Słowa Bożego i śpiewu. Po Mszy Świętej wolontariusze z naszej szkoły i innych klubów wspólnie pomogli przejść chorym do sal. Następnie rozdali pacjentom pamiątkowe obrazki, a co ważne poświęcili im czas na miłą, niedzielną rozmowę.

» Kwesta na rzecz dzieci w Togo

W marcu, jako Rodzina Szkół imienia Jana Pawła II włączyliśmy się również w zorganizowanie wśród naszych nauczycieli kwesty na rzecz dzieci uczących się w afrykańskiej szkole w Togo. Po przeczytaniu wzruszającego listu od księdza Łukasza, który opisał w nim ciężką sytuację dzieci głodujących w Togo, nie można było pozostać obojętnym. Zorganizowaliśmy więc zbiórkę pieniędzy i przesłaliśmy je na Radę Rodziców przy ZS im. Jana Pawła II w Radomiu z dopiskiem Togo. Jeśli każda placówka z rodziny szkół JPII przekaże nawet małą kwotę, to może znaczyć wiele dla głodujących dzieci.

» Akcja Caritas „Wielkanoc 2017”

W kwietniu 2017 roku Parafialny Zespół Caritas przy parafii Narodzenia NMP w Gorlicach zwrócił się kolejny raz z prośbą do naszej szkoły o pomoc w zorganizowaniu akcji „Wielkanoc 2017” – czyli o włączenie naszych wolontariuszy do przeprowadzenia zbiórki żywności w pobliskim sklepie „Delikatesy Centrum”. Tym razem także chętnych wolontariuszy nie zabrakło. Lista organizacyjna szybko się wypełniła, a zebrana żywność została przekazana do punktu zbiorczego Caritasu, a następnie w formie paczek świątecznych dla rodzin ubogich, osób chorych, samotnych, bezdomnych.

» Warsztaty plastyczne „Wielkanocne cudeńka”

31 marca 2017 roku, w piątkowe, słoneczne popołudnie w Zespole Szkół w Stróżówce odbyły się warsztaty plastyczne „Wielkanocne cudeńka”. W wiosennych nastrojach przybyli do nas wolontariusze z Miejskiego Zespołu Szkół nr 1, 3, 5 w Gorlicach oraz z Zespołu Szkół w Szymbarku i ZSCKR w Bystrej. Każdy zespół otrzymał komplet potrzebnych materiałów i elementów dekoracyjnych niezbędnych do wykonania wielkanocnych stroików. Następnie nasza sala zamieniła się w wielką artystyczną pracownię – wspólnie z zaproszonymi gośćmi wykonaliśmy różnymi technikami kolorowe, świąteczne stroiki – „Wielkanocne cudeńka”. Wolontariusze samodzielnie projektowali i wykonywali te oryginalne ozdoby i tym samym wykazywali się inwencją twórczą. W wyjątkowy, świąteczny nastrój wprowadziła nas wspólna praca połączona z pasją oraz potrzeba tworzenia i niesienia pomocy innym. Wszystkim uczestnikom warsztatów – wolontariuszom dużym i małym, rodzicom, opiekunom i nauczycielom serdecznie dziękujemy za wspólną pracę.

» Droga Krzyżowa w szpitalu

11 kwietnia 2017 roku przedstawiciele wolontariuszy z naszej szkoły wspólnie z wolontariuszami z zaprzyjaźnionych szkół wraz z opiekunami i „Wielkanocnymi cudeńkami” udali się kolejny raz na oddziały gorlickiego szpitala, by tam spotkać się z chorymi. W to przedświąteczne spotkanie, przebiegające w atmosferze Wielkiego Tygodnia wprowadził nas ksiądz kapelan Andrzej Kluz, który odprawił w kaplicy Drogę Krzyżową. Wolontariusze pomogli przemieścić się pacjentom do kaplicy, włączyli się w śpiew i rozważania Drogi Krzyżowej. Następnie rozdali podopiecznym szpitala świąteczne stroiki, złożyli życzenia i tradycyjnie obdarzyli szczerym uśmiechem. Niewielkim wysiłkiem udało się kolejny raz przynieść trochę wiosennej radości cierpiącym osobom.

Przed Świętami Wielkanocnymi tym razem „Mali Wolontariusze” chcieli sprawić radość najstarszym i samotnym mieszkańcom Stróżówki. Wykonali 40 wielkanocnych stroików. Żółte kurki w kolorowych piórkach sprawiły wiele radości ludziom, którzy na co dzień odczuwają samotność i smutek z powodu choroby.

Mikołaj Gogol

Każda okazja jest dobra, by pomagać. 6 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbył się dzień otwarty dla przedszkolaków, którzy poznawali szkołę, uczestniczyli w ciekawych zajęciach. Tutaj też nie zabrakło wolontariuszy. To oni pomogli w przygotowaniu toru przeszkód na sali gimnastycznej, znieśli krzesła dla gości, a następnie trzymając „za rączkę” przyszłych pierwszoklasistów, przemieszczali się z nimi w wycieczce po szkole. Po takiej uroczystości trzeba jeszcze wszystko uporządkować. Z tym też sobie szybko i sprawnie poradzili.

To nie koniec tegorocznych działań wolontariatu. Jego członkowie w dalszym ciągu są otwarci na potrzeby innych osób. Przed nami kolejne działania: „Marsz żonkilowy” – maj, „Dzień Dziecka w świetlicy socjoterapeutycznej” – czerwiec, przygotowanie noclegu dla dzieci uczestniczących w Rekolekcjach Saletyńskich w Kobylance – czerwiec, opieka w świetlicy szkolnej – maj/czerwiec, pomoc dzieciom niepełnosprawnym – maj/czerwiec i wiele innych. Myliłby się ktoś, kto by sądził, że wolontariusz niczego nie otrzymuje za swoją pracę. Ubogaca się wewnętrznie, kształtuje osobowość. To bardzo miła świadomość, że ktoś na nas liczy, czeka i korzysta z pomocy. Przygotowując drobne upominki, wycinając, klejąc, czy piekąc wykorzystujemy przecież sprawności, które posiadamy, rozwijamy nowe umiejętności, a przede wszystkim jesteśmy w grupie z innymi młodymi ludźmi.

Wspólne międzyklubowe spotkania pozwalają nam na wymianę doświadczeń, ale przede wszystkim na nawiązanie znajomości i przyjaźni. Promyki miłosierdzia przenikają do serc wielu ludzi, chorych, samotnych, ubogich, szczególnie tych, którzy potrzebują miłości, obecności i serdeczności. Wolontariat to wiele niezapomnianych chwil, momentów refleksji, godzin owocnej pracy i świetnej zabawy z uśmiechem na twarzy lub łzą w oku, pamiętając o tym, że „Szczęście drugiego człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie, zacznie żyć dla bliźnich”

Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi naszej szkoły za wsparcie organizacyjne w każdym działaniu, za udostępnienie sal na międzyszkolne warsztaty, za materiały biurowe i poczęstunek. Dziękujemy koordynatorom: LCW i Stowarzyszenia Homini za: koszulki, identyfikatory, szkolenia, materiały biurowe. Dziękujemy księdzu Jackowi Bielowi i kapelanowi Andrzejowi Kluzowi za przewodnictwo duchowe w uroczystościach religijnych. Dziękujemy również Pani Dyrektor Przedszkola i Caritasu za docenienie naszych wolontariuszy podziękowaniami. Dyrekcji DPS-u i Dyrekcji szpitala za umożliwienie i organizację wizyt w tych placówkach. Opiekunom SKW z zaprzyjaźnionych szkół za pasję we wspólnym działaniu, organizację transportu, szkoleń, materiały. Nauczycielom ZS w Stróżówce za hojne datki w potrzebie, rodzicom za upieczone ciasta, za różne materiały przyrodnicze i papiernicze. Wszystkie cele umieszczone w projekcie zostały zrealizowane. Te podziękowania potwierdzają fakt, że razem można wiele.

Skip to content