Mechanizm wymiany gazowej.

Przygotowała: Agnieszka Turska

Cel ogólny: Celem lekcji jest opracowanie nowego tematu związanego z mechanizmem wymiany gazowej.

Cele operacyjne: VII Układ Oddechowy.Uczeń:1), 2), 3), 4).

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.

Metody pracy: pogadanka, doświadczenie .

Środki dydaktyczne: karty pracy, lusterka kieszonkowe, metr krawiecki, tablica interaktywna

Przebieg lekcji:

1.         Podanie tematu lekcji i określenie celu lekcji.

2.         Sprawdzenie zadania domowego.

3.         Odpowiedz ustna ucznia, rozwiązanie zadań przedstawionych na tablicy interaktywnej. TIK

zadanie 1 zadanie 2

4.   Wspólne podjęcie decyzji o metodzie i formie pracy z zespołem klasowym.

5.   Wprowadzenie pojęcia wentylacja płuc, wymiana gazowa    

  1. Uczniowie oglądają krótki film o mechanizmie wymiany gazowej   – materiał online
  2. Wybranie dwóch uczniów do przeprowadzenia doświadczenia.

Mierzenie obwodu klatki piersiowej przy WDECHU i WYDECHU. Zapisanie wniosków. 

Przypomnienie doświadczenia.: Wykrywanie COw wydychanym powietrzu.materiał online

Osoba badanaObwód kl. piers. przy wdechuObwód kl. piers. przy wydechuRóżnica długości obwodów

1……………………
2……………………

Wykonanie doświadczenia wykrywającego obecność pary wodnej w wydychanym powietrzu.

INSTRUKCJA

Wykrywanie pary wodnej w powietrzu wydychanym z płuc:

 Materiały: lusterko

Przebieg doświadczenia:Wciągnij powietrze do płuc, a następnie mocno chuchnij na lusterko przystawione blisko ust.

Wnioski i Obserwacje:

Obserwujemy „zaparowane lusterko” to efekt skraplania się pary wodnej zawartej w wydychanym powietrzu.

  1. Podsumowanie lekcji -uczniowie wykonują ćwiczenie wykorzystanie tablicy interaktywnej – zadanie
  2. Zadanie domowe – wyjaśnienie i omówienie.

Skip to content