Do twarzy mu z tym Kaukazem… Mit o Prometeuszu

Scenariusz lekcji  języka  polskiego – klasa 5

autor: Beata Ludwin

Cele ogólne:

– wprowadzenie  ucznia  w  świat  kultury  europejskiej  w  jej  wymiarze  symbolicznym

Cele operacyjne:
Uczeń:
– omawia elementy świata przedstawionego
– rozpoznaje czytany utwór jako mit

– opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną zależność

– krótko charakteryzuje bohaterów  i  określa motywy  ich  postępowania

– określa wartości ważne dla bohatera

– zna pochodzenie  i  znaczenie terminu  prometeizm

Metody:
– praca z tekstem, rozmowa, dyskusja
– oglądowa: ilustracje, pokaz

– praktycznego działania –  tworzenie krótkiego tekstu, ćwiczenia multimedialne,

Przebieg zajęć:

https://www.betalud.pl/mit2

8. Podsumowanie zajęć.

W jaki sposób  (według mitologii)  powstał  człowiek? 

/ został  ulepiony  z gliny  i  łez  przez  Prometeusza,  a  duszę  otrzymał  na prośbę Prometeusza od  Ateny /

Wymień najważniejsze  zasługi  Prometeusza  dla  ludzkości.

/ ulepienie z gliny,  otrzymanie duszy, nauka uprawy ziemi i wytwarzania narzędzi,  ogień,  wynegocjowanie ofiary  korzystnej  dla  ludzi  a  nie  dla  Zeusa /

Co oznacza „prometeizm”?

/ postawa  poświęcenia  się  dla  innych,  poniesienie  ofiary  dla  dobra  ludzi /

Zadanie pracy domowej.

Korzystając  z  mitu  o  Prometeuszu,  napisz,  jak starożytni  Grecy  tłumaczyli  zmianę pór dnia  i  wynalezienie ognia.

Skip to content