Mój kraj – Polska

autor: Bogusława Janek

Cele ogólne:
Dziecko:
– kształtuje poczucie tożsamości narodowej
– posiada wiedzę na określony temat
–poznaje polskie symbole narodowe (mapa, godło, flaga);
– wyjaśnia pojęcie „ojczyzna”;
– rozwija umiejętność uważnego słuchania i logicznego myślenia;

Cele operacyjne:
Uczeń:
– umie czytać głośno, płynnie zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne ,
– umie wypowiadać się na temat swojej ojczyzny,
– wypowiada się pełnymi zdaniami,
– zna symbole narodowe i potrafi je opisać,
–  potrafi wskazać na mapie góry, morza, rzeki,
– potrafi układać zdania z rozsypanki wyrazowej,
– samodzielnie sprawdza poprawność wykonania zadania.

Metody:
– czynna: samodzielnych doświadczeń, zadań do wykonania
– słowna: opis, pogadanka ,praca z tekstem, rozmowa
– oglądowa: ilustracje, pokaz
– burza mózgów,
–  praktycznego działania,

Przebieg zajęć:

1. Rozwiązywanie krzyżówki – wprowadzenie do tematu. TIK zadanie interaktywne

2. Burza mózgów.

N. rysuje na tablicy duży dom. U. wymieniają skojarzenia z tym rysunkiem. Powieszenie na tablicy mapy Polski.

3. A czym jest Polska dla Cz. Janczarskiego dowiecie się z wiersza pt. „Co to jest Polska?”

Co to jest Polska? – spytał Jaś.
Polska to wieś i las, i zboże w polu
i szosa, którą pędzi do miasta autobus,
i samolot, co leci wysoko nad tobą.
Polska to miasto, strumień i rzeka,
i komin fabryczny, co dymi z daleka,
a nawet obłoki, gdy nad nimi mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak – i przedszkole,
i róża w ogrodzie i książka na stole.

Pytania do tekstu:
– Czym jest Polska dla autora wiersza?, a dla Was?
– Kto wskaże palcem na mapie kontur Polski?
– Co ma wspólnego dom, który widzimy na tablicy z mapą Polski?
– Jakim miejscem jest dom?
– Co czujecie, kiedy jesteście w domu?

4. Oglądnięcie filmu edukacyjnego pt. Mały Polak”   / TIK / zobacz film

6 .Rozmowa na temat zakończonej zabawy:


Jakie miasta odwiedziliśmy podczas naszej podróży?
Do jakiego miasta dotarliśmy na koniec?

7. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej i przepisywanie ich z utrudnieniami do zeszytu.

Praca indywidualna zróżnicowana.

Polska     jest     naszą     Ojczyzną.
Orzeł    biały     jest     naszym      godłem.


8. Podsumowanie zajęć:

Quiz „Co wiem o Polsce?”:

Nasz kraj to ………………..  – Polska
Godło Polski to………………………. – Biały Orzeł na czerwonym tle
Flaga Polski ma kolor ……………………………….  –  biało – czerwony
Dawna stolica Polski to …………………………….  – Kraków
Stolica Polski to……………………………. –  Warszawa
Polska leży w ……………………………….  – Europie
Mieszkamy w Polsce, jesteśmy ………………………………  – Polakami

9. Przypomnienie i prezentacja symboli narodowych.
10. Uzupełnianie zdań w kartach pracy.
11. Zadanie pracy domowej.

Skip to content