Prąd elektryczny – podsumowanie wiadomości

autor: Marzena Tenerowicz

Cel ogólny: Celem lekcji jest powtórzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących prądu elektrycznego.

Cele operacyjne: VI Elektryczność. Uczeń: 8),9),10),11),12),13),14).

Metody i formy pracy: praca z całym zespołem klasowym, praca w grupach, pogadanka,

Pomoce dydaktyczne: tablica multimedialna,

Przebieg zajęć:

 1. Podanie tematu lekcji i określenie celu lekcji.
 2. Sprawdzenie zadania domowego.
 3. Odpytanie uczniów, rozwiązanie przez nich zagadnień przedstawionych na tablicy interaktywnej.   /TIK/ ćwiczenie interaktywne 1 oraz  sprawdzenie znajomości jednostek / TIK /ćwiczenie interaktywne 2
 1. Wspólne podjęcie decyzji o metodzie i formie pracy z zespołem klasowym.
 2. Podział na grupy.  Każda grupa otrzymuje do rozwiązania problem, którego rozwiązanie zaprezentuje w formie graficznej na tablicy. Przypomnienie zasad pracy w grupach, rola lidera.

Podaj opór zastępczy trzech oporników o oporach R1=5 Ω, R2=3Ω, R3=2Ω połączonych:

 • szeregowo
 • równolegle

Wykonaj rysunki schematów.

 1. Prezentacja rozwiązań na tablicy.
 2. Krótka pogadanka na temat: Wytwarzanie energii elektrycznej, wspierana filmikiem: / TIK/zobacz film
 3. Uczniowie wspólnie rozwiązują Quiz dotyczący omawianych zagadnień, zwracając uwagę na odnawialne i nieodnawialne formy energii. / TIK /ćwiczenie interaktywne
 4. Podsumowanie lekcji. Wpływ prądu elektrycznego na organizmy żywe.
Skip to content