NUMER KONTA

  Rada Rodziców przy Zespole Szkó³ w Stró¿ówce

  80 1600 1462 0008 5142 9927 7011
  Rozdział III Statutu Szkoły dotyczący Rady Rodziców
  Protokół z posiedzenia Rady Rodziców w dn. 5 października 2015 roku
  Protokół z posiedzenia Rady Rodziców w dn. 17 września 2015 roku
  Rozliczenie środków Rady Rodziców za rok 2014/2015