Zebranie rodziców dotyczące wyjazdu na zieloną szkołę

  W dniu 7 czerwca (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie rodziców poświęcone wyjazdowi na zieloną szkołę. POdczas spotkania omówiony zostanie program wyjazdu, regulamin uczestnika oraz uzupełnione informacje o stanie zdrowia dziecka birącego udział w zielonej szkole.

  Dni wolne

  Dzień 31 maja (święto Bożego Ciała) jest dniem ustawowo wolnym, natomiast dzień
  1 czerwca (piatek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

  Zaproszenie na premierę sztuki teatralnej i zebranie rodziców

  Koło Teatralne "Na Tarasie" zaprasza na premierę sztuki teatralnej "Śluby panieńskie" w dn. 28 maja 2018 o godz. 18.00 w sali widowiskowej Domu Ludowego w Stróżówce. Młodzi artyści pragną zadedykować swój występ wszystkim Mamom z okazji Dnia Matki.

  Bezpośrednio po spektaklu, w szkole, nastapi spotkanie rodziców z wychowawcami oraz nauczycielami w celu przekazania informacji o ocenach i zachowaniu uczniów.

  Zebranie rodziców

  Zebranie rodziców odbędzie się w czwartek 26 kwietnia.
  Rozpocznie się o godz. 17.00 zebraniem ogólnym, a po nim nastapią spotkania z wychowawcami klas.

  Egzamin na kartę rowerową

  Egzamin teoretyczny (test pisemny) na kartę rowerową odbędzie się dnia 26 kwietnia 2018 (czwartek) na lekcji 4 w sali nr 8... zobacz więcej informacji

  Egzaminy gimnazjalne

  W dniach 18 - 20 kwietnia (środa, czwartek, piątek) uczniowie klasy trzeciej gimnazjum przystapią do egzaminu gimnazjalnego.

  W dniach 18 i 19 kwietnia szkoła pracuje wedlug zmienionego rozkładu zajęć, natomiast 20 kwietnia (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

  Świetlica szkolna pracuje bez zmian.

  Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019

  Od 4 kwietnia 2018 roku można składać wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019.

  Harmonogram | Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej | Wniosek

  Rekolekcje wielkopostne

  W dniach 28.02 - 02.03 uczniowie szkoły będą uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych. W dniach rekolekcji szkoła pracuje według zmienionego planu lekcji /plan zajęć w czasie rekolekcji/.

  Zebranie rodziców

  Zebranie rodziców podsumowujące pierwsze półrocze odbêdzie się w dniu 5 lutego (poniedziałek) o godz. 17.00. Po spotkaniu ogólnym nastapią spotkania z wychowawcami klas.

  Obóz narciarsko - rekreacyjny w Bukowinie Tatrzańskiej

  W dniach 10 - 12 stycznia 2018 roku planowany jest obóz narciarski w Bukowinie Tatrzańskiej. Szacunkowy koszt wyjazdu 400 - 450 zł.

  więcej informacji

  Zebranie rodziców

  Zebranie rodziców odbędzie się w dniu 26 wrzeœnia (wtorek) o godz. 17.00. Po spotkaniu ogólnym nastapią spotkania z wychowawcami klas.

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolengo 2017/2018

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 4 wrzeœnia (poniedziałek) o godz. 9.00 na sali gimnastycznej. W dniu 8 września w Bazylice Mniejszej w Gorlicach o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św., na którą zapraszmy całą społecznoœæ szkolną.