Klub działa na terenie szkoły od 2002 roku. Opiekunem Klubu jest pani Beata Ludwin. Wynikiem działalności młodych reporterów są informacje na stronie internetowej szkoły oraz reportaże filmowe:


  W roku 2017 Klub zajmował się przygotowaniem reportażu filmowego dotyczącego parku w Gorlicach. Efektem pracy jest kilka autorskich reportaży o historii gorlickiego parku i jego wyglądzie na przestrzeni lat oraz dzisiaj. Młodzi reporteży odbyli też wycieczkę rowerową szlakiem Gorlice - kasztel w Szymbarku, by zgromadzić materiał video być może do kolejnego reportażu.

  TAK WYGLĄDA PRACA W KLUBIE...

  Przygotowujemy teksty...
  Opracowujemy scenografię i kostiumy...
  Różnie bywa - czasami przed, czasami za kamerą...
  Niekiedy trzeba ruszyć w teren...
  Uczymy się od profesjonalistów...