Małopolski Projekt Nauki Pływania "Już pływam"


W okresie od 19 września do 28 listopada 2017 roku w Gminie Gorlice kontynuowano realizację Projektu „JUŻ PŁYWAM” finansowanego przez Gminę Gorlice oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W roku szkolnym 2017/2018 projektem objęto 16 uczniów z klasy IIIa naszej szkoły. Realizując naukę pływania uczniowie zapoznali się z zasadami obowiązującymi w wodzie i nad wodą. Opanowali technikę oddychania w wodzie i podstawowe ruchy pływackie. W ramach wielu ćwiczeń związanych z nauką pływania opanowali podstawowe umiejętności pływackie. Zabawy oswajające w wodzie dostarczyły im wiele wrażeń i zachęciły do dalszego kontynuowania nauki pływania. Ćwiczenia w wodzie przyczyniły się również do korygowania wad postawy oraz do podniesienia sprawności fizycznej.

/Lidia Grądalska/