Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stróżówce
  1. AKTUALNOŚCI
  2. ORGANIZACJA
  3. O SZKOLE
  4. ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
  5. e-dziennikInformacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Szkolny Punkt
Informacji i Kariery
SPInKa

W tym roku zajęcia w ramach Spinki obejmują uczniów klasy 3 gimnazjum. W październiku doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przeprowadzili warsztaty „Ja na rynku pracy – moje talenty i moje kompetencje” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Teraz pracujemy nad Indywidualnym Planem Działania... zobacz więcejAktywna tablica

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w roku 2017/2018 szkoła została doposażona w tablice oraz monitory interaktywne. Nauczyciele szkoły wykorzstują narzędzia TIK w codziennej pracy oraz wymieniają swoje doświadczenia w tym względzie w ramach sieci współpracy.

biblioteka materiałówProjekt "Już pływam"

W okresie od 19 września do 28 listopada 2017 roku w Gminie Gorlice kontynuowano realizację Projektu „JUŻ PŁYWAM” finansowanego przez Gminę Gorlice oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
zobacz więcejProjekt MAK

W maju 2017 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu "Młodzi. Aktywni, Kreatywni" realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Klęczany "Jaskółka". Efektem końcowym projektu "MAK" będzie stworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Gorlice.RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ
| szkoła podstawowa | | gimnazjum |
  1. Kuratorium Oświaty
  2. OKE Kraków
  3. MEN
  4. ORE
© BL/SP2017/